Гарантирано спазване на международните стандарти

Гарантираме постоянно ниво на високо качество чрез системите за управление и контрол на процесите: ISO 9001:2008, ERP Microsoft Navision и SolidWorks.